Poromerkki

”Vasen, alla hanka, pykälä; oikea, päällä hanka”

Auttin sukuseura ry on toimintansa alusta asti käyttänyt  tätä poromerkkiä tunnuksenaan. Poromerkin ovat Auttin suvun esivanhemmat  Kaisa ja Juho Oikarainen tuoneet muuttaessaan Kuusamosta Auttiin. Merkkiä on käytetty aikanaan Kalliosalmen paliskunnassa.

Elämää Yläkemjioen kylissä – Yläkemijoen historia I ilmestyi heinäkuussa 2015. Jouko Saraniemen artikkelissa Poronhoitoa 1800-luvulla Rovaniemen pitäjässä ja Kalliosalmen paliskunnassa tulee esille tietoa Auttin suvun poronhoidosta.

Kaikki vanhat asiakirjat eivät ole säilyneet.  Paliskuntain yhdistykseltä on saatu 28.7.2011 seuraava tieto: Merkki on rekisteröity  Namman paliskuntaan Raudanjoen merkkipiiriin  24.4.1936 Aapo Auttin nimiin.  Kyseessä on Auttissa asunut Juhon Aapo (1883–1959).  Merkki on rauetettu 1988 rekisteristä paliskunnan ilmoituksen perusteella. – Täysin samanlainen merkki on nykyisin käytössä Hossa-Irnin paliskunnassa, poronhoitoalueen eteläosassa.

Paliskuntain jako on nykyisin toisenlainen: Auttin alue kuuluu Niemelän paliskuntaan, Itäkemijoen merkkipiiriin ja  muu Yläkemijoki Vanttauksen paliskuntaan, Raudanjoen merkkipiiriin.  https://paliskunnat.fi