Sukulehti

Auttin suvun ensimmäinen sukujulkaisu, Auttin sukulehti, julkaistiin sukujuhlan alla kesällä 2001 ja toinen sukujuhlan alla 2011.

Sukulehdet

1. Sukulehti

2. Sukulehti

Esimiehen puheenvuoro

Rovaniemellä 2.5.2001
Arto Harju-Autti
Sukuneuvoston esimies

Hyvät sukulaiset

Kädessäsi on sukuseuran ensimmäinen Auttin sukulehti. Sukuseuran vuoden 1996 kokouksessa hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa yhtenä toimintamuotona oli tämän lehden aikaansaaminen. Sukulehden tarkoituksena on viestittää suvun jäsenille tietoa suvun historiasta, esitellä suvun jäsenten elämänvaiheita, muistella ja tallentaa erilaisia tapahtumia ja toimia näin suvun jäsenten yhdyssiteenä.

Jotta lehti olisi elävä ja monipuolinen, kirjoitusten ja muisteluitten olisi tultava monelta suunnalta ja mielellään monelta kirjoittajalta ja kuvaajalta. Jutun esteenä ei saa olla vaatimattomuus. Jos Sinulla on halu kertoa sukusi vaiheista, ota yhteyttä sukulehden toimittajiin, niin he järjestävät Sinulle tilaa lehdessä tai haastattelevat Sinua aiheestasi. Rohkeasti esiin, jotta me kaikki saamme lisää tietoa.

Seuraava sukukokouksemme on tulevana kesänä 28.7.2001 Auttissa. Ohjelman runko on entisenlainen, mutta sisältö on toki toisenlainen. Olemme pyytäneet historianutkija Matti Enbuskea kertomaan kotiseudun ja sen historian merkityksestä sekä sukututkimuksen tekemisestä. Johanna Autti on lupautunut kertomaan auttilaisten vaiheista Vanttauskoskella. Sukukokouksessa on jätetty aikaa myös toistemme tapaamiseen ja kuulumisten vaihtamiseen.

Sukuhengen nostattamiseksi ja vahvistamiseksi on monia muotoja tämän lehden ja sukukokouksen lisäksi, kuten pienimuotoiset tapaamiset eri paikkakunnilla. Minulla oli tavoitteena järjestää pääkaupunkiseudulla asuvien auttilaisten tapaaminen Helsingissä, mutta ehkä seuraavalla kaudella neuvosto saa sen järjestettyä. Samanlaisia tapaamisia voisi olla myös muilla paikkakunnilla.

Sukukokouksessa valitsemme jälleen sukuneuvoston yhdistyksemme sääntöjen mukaisesti, eli esimiehen ja jokaisesta sukuhaarasta kolme varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet. Sukuneuvoston aktiivisuus perustuu jäsentensä kiinnostukseen ja mahdollisuuksiin panostaa yhdistyksen tavoitteiden edistämiseen. Usein tehtävät ovat vain aikaanvieviä. Toivoisin kunkin sukuhaaran valitsevan neuvostoon edustajansa, joka on suostunut tehtäväänsä. Sukuneuvostolla on tarkoituksena kokoontua kautensa aikana yhdestä kahteen kertaan vuodessa ja sukukokouksen lähestyessä muutamia kertoja, eli kokoontumisia tullee viiden vuoden toimikaudella noin kymmenen kertaa. Myös esimiehen paikka tulee täytettäväksi.

Olette lähettäneet merkittävän määrän muutostietoja suvun uusista jäsenistä ja rajan toiselle puolelle siirtyneistä. Osoitteissa on vielä puutteita. Sukukansiota on saatavissa sukukokouksessa ja sen jälkeenkin sukuneuvoston jäsenien kautta.